A P S,

31623069
A P S,
Bojnická cesta 18/D,  971 01 Prievidza
Prievidza
17.02.1995
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Stavba budov, mostov a inžinierskych sietí
Súkromné nefinančné korporácie
Súkromné tuzemské
3-4 zamestnanci

Wiki-firmy

Ďalšie informácie sú dostupné na stránke //sk.wiki-firmy.com/Firma/A_P_S_,__s.r.o.,_31623069.

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.